1

ייעוץ ראשוני

בדיקת היתכנות לתמ"א 38 בבניין, הצגת תכנית ראשונית לדיירים, מתן מענה על שאלות מקצועיות.

2

בדיקת היתכנות

בדיקת התכנות בכל המישורים: תכנוני, הנדסי, משפטי ומיסויי.

3

הגשת הצעה

הגשת הצעה לדיירים הכוללת: לוחות זמנים, בחירת נציגות דיירים ובחירת עורך דין לייצוג הדיירים.4

הסכם התקשרות

חתימת הסכם הכולל את כל פרטי הפרויקט, תכניות ומפרטים.

5

תהליכי עבודה

הגשת התכנית לועדה המקומית וקידום הפרויקט לקבלת היתר בניה.

6

ביצוע הפרויקט

מיד עם קבלת היתר, יוצאים לבניה ופיקוח הנדסי להצלחת הפרויקט.7

סיום הפרויקט

אתם מקבלים נכס משודרג, דירה גדולה ומרווחת, וחזות מעוצבת ועדכנית.

למידע נוסף ותיאום פגישה